Voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN MINI-WONDERS

Tenzij anders vermeld zijn alle artikelen in deze webwinkel bedoeld voor verzamelaars en niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Alle vermelde prijzen zijn in Euro's inclusief 21% omzetbelasting. Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Mini-Wonders is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Mocht slechts een deel van de artikelen voorradig zijn, zullen we u hiervan op de hoogte brengen. Het kan zijn dat er een gangbaar alternatief is. Dit zullen we dan per e-mail aangeven. Het is dan aan u om de bestelling zo te houden, aan te passen, te veranderen of te annuleren. Wordt de bestelling aangepast of veranderd, kunnen er extra kosten bij komen of juist vanaf gaan. Als de kosten hoger worden, verzenden we de bestelling als dit extra bedrag bij ons binnen is. Als er kosten vanaf gaan, dan zorgen wij dat dit bedrag binnen 7 werkdagen geretourneerd wordt.

Afhankelijk van de grootte van de bestelling, is Mini-Wonders genoodzaakt u een deel van de verzend- en behandelingskosten in rekening te brengen. Na de selectie "betaalwijze" op het bestelformulier, wordt uw bijdrage in de verzendkosten berekend. Voor brievenbus orders is geen bestel minimum van toepassing. Voor pakketpost geldt een minimum bestelbedrag van € 15,00 exclusief bijdrage verzendkosten.  Verzendkosten voor bijzonder zware en/of grote zendingen en leveranties naar het buitenland kunnen afwijken van de automatisch berekende tarieven. Leveringen vinden bij voorkeur plaats na vooruitbetaling. Heeft u deze wijze geselecteerd dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op het door ons opgegeven bankrekening. Zo mogelijk direct, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de betaling wordt uw bestelling uitgeleverd. Mocht de toegezegde betaling na 8 dagen niet op onze rekening zijn bijgeschreven, beschouwen wij de bestelling als geannuleerd. Mini-Wonders is niet aansprakelijk voor tijdige levering door PostNL of enige andere. Door omstandigheden kan vertraging optreden bij het uitleveren of zal een bestelling opnieuw toegezonden moeten worden. Dit geeft geen reden voor annulering van de bestelling. Toezenden van uw bestelling onder rembours is niet mogelijk.  

Verzending van bestellingen naar het buitenland uitsluitend na vooruitbetaling. Voor verzending naar het buitenland zijn extra portokosten verschuldigd. Deze zijn weergegeven onder de rubriek "verzendkosten" voor de meest gangbare situaties. Voor niet genoemde situaties geven wij op verzoek een prijsopgaaf. De verzending geschiedt bij voorkeur per post, risico koper. Bij gebruik van een postbus of afwijkend postadres zoals een grenskantoor of afhaalservicebalie wordt de bestelling geacht te zijn afgeleverd zodra de bestelling op dat adres is aangekomen. Alle risico's zijn daarna geheel voor rekening van koper. Bij het afhalen van een bestelling op een beurs kan de bestelling contant worden voldaan. Bij het bezoek aan een beurs is de desbetreffende toegangsprijs verschuldigd en zijn de voorwaarden van de betreffende beursorganisator van toepassing. Goederen blijven eigendom van Mini-Wonders tot deze geheel zijn betaald. 

Bij het invoeren van informatie in onze webwinkel zullen ongetwijfeld fouten gemaakt zijn. Ook plotselinge prijswijzigingen zullen we niet altijd direct kunnen veranderen op de site. We kunnen niet garanderen dat de kleuren die op de webshop te zien zijn exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt ondermeer af van de instellingen van uw computer. Voor wat betreft prijzen, afmetingen, kleuren, aantallen etc. moeten we dan ook een voorbehoud maken.

Het is belangrijk dat we over een juist contactadres, (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) van u beschikken, zodat we u kunnen bereiken om eventuele tekortkomingen te bespreken. Bovendien bestaat de mogelijk altijd dat een door u besteld artikel tijdelijk niet leverbaar, of helemaal vervallen is. Ook hiervoor zal persoonlijk contact noodzakelijk blijken om tot alternatieven te komen of een terugbetaling te regelen, vooropgesteld dat u uit het aangebodene geen rechten kunt ontlenen.

We hebben duizenden artikelen op voorraad welke direct te leveren zijn. Toch zal het gebeuren dat artikelen uitverkocht zijn. In het algemeen kunnen we binnen 14 dagen naleveren of zoveel eerder of later als bij het betreffende artikel is vermeld. Hetzelfde geldt voor artikelen welke niet door ons op voorraad worden gehouden maar wel via onze webwinkel besteld kunnen worden. Mocht het toegezonden artikel, als gevolg van onduidelijkheid onzerzijds, niet aan uw verwachtingen voldoen kunt u dit, mits ongebruikt, onbeschadigd en tegen de werkelijk gemaakte verzend- en portokosten, binnen 14 dagen na aflevering aan ons retourneren. De kosten voor de retourzending zijn echter ook voor uw rekening. Neem in voorkomende gevallen even contact met ons op om een juiste afhandeling te bespreken. We moeten op deze regeling wel een uitzondering maken. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden. U gaat bij het plaatsen van de speciale bestelling akkoord met buiten werking stellen van het wettelijk recht tot herroeping. Reclamering betreffende een kapot- of anderszins niet functionerend product dient binnen 14 dagen na aflevering te geschieden. Neem ook in dit geval contact met ons op, want onaangekondigde en/of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Gebruik het herroepingsformulier als u officiceel de bestelling wilt annuleren. 

Op de door ons verkochte electronica zit een garantietermijn van 3 maanden op fabricage fouten. Onoordeelkundig gebruik, ompoling, overbelasting, eigen ingrepen en het veranderen van kabelaansluitingen doet de garantie vervallen. Electronica moet voor installatie door de koper getest worden. De in deze website verstrekte gebruiksaanwijzingen zijn indicatief. Voor gebruik en installatie dienen ten alle tijden de geldende installatie- en gebruiksvoorschriften opgevolgd te worden, rekening houdend met uw specifieke situatie. Mini-Wonders kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van Nederlandse wettelijke regelgeving voor haar risico komen. Met het bestellen van enig artikel op deze site verklaart u zich accoord met bovengenoemde voorwaarden.

Ontevreden over producten of service
Mocht u ontevreden zijn over diensten of producten van Mini-Wonders, neem dan contact met ons op. Als u een klacht heeft over een geleverd product, neem dan binnen twee maanden contact met ons op, nadat het probleem aan het licht is gekomen. We zullen uw klacht zo snel mogelijk behandelen, minimaal binnen 7 werkdagen. Wanneer duidelijk wordt dat het behandelen van de klacht langer gaat duren, laten we u dit weten met daarbij een indicatie wanneer we de klacht wel kunnen behandelen. We zullen altijd samen met de klant het probleem zo goed mogelijk proberen op te lossen.

Auteursrecht
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Mini-Wonders. Voor zover wij hierbij gebruik hebben gemaakt van materiaal waarvan derden het auteursrecht hebben dan blijft het oorspronkelijke auteursrecht van toepassing.
 

VOORWAARDEN workshops/cursus/activiteiten Mini-Wonders

Deelnemer gaat bij inschrijving/deelname akkoord met de navolgende voorwaarden:

De workshops worden gegeven in de bij inschrijving aangegeven cursusruimten. Mini-Wonders heeft het recht de locatie wegens omstandigheden te veranderen maar zal dit direct de cursist laten weten. De kosten van de workshop zijn per persoon en inclusief de aangegeven materialen en koffie/thee. Uitsluitend indien dit bij een workshop is vermeld is een maaltijd inbegrepen. De vergoeding moet bij inschrijving worden voldaan.
Bij onvoldoende deelnemers kan een workshop vervallen, dit uitsluitend ter beoordeling van Mini-Wonders. Het inschrijfgeld zal dan aan de deelnemer worden terugbetaald. Indien een workshop door onverwachte omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte van de cursusleider, niet door kan gaan, zal in overleg met de deelnemer een oplossing worden gezocht. Indien er voor de deelnemer geen acceptabele oplossing kan worden gevonden heeft deelnemer recht op restitutie van het cursusgeld. Mini-Wonders vergoedt geen in verband met de cursus gemaakte reis- of onkosten. Bij verhindering van de deelnemer bestaat geen recht op restitutie van het cursusgeld.
Mini-Wonders aanvaard geen aansprakelijkheid voor door de deelnemer meegebrachte bezittingen.

 

ONDERNEMING
Mini-Wonders en Wonder Events zijn een onderdeel van de Wonder Company (eenmanszaak R. Stevens)

Bezoek- en correspondentieadres: Oostzijde 302, 1508 ET Zaandam


ING rekening NL28INGB0004212517 ten name van R. Stevens h/o Mini-Wonders
Voor betaling vanuit het buitenland:    IBAN : NL28INGB0004212517    BIC: INGBNL2A
Mini-Wonders is onderdeel van de Wonder Company, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nr. 60037601

© 2010 - 2024 Mini-Wonders Poppenhuizen en Miniaturen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel